Tuesday, August 2, 2011

Kumpulan Dosa Besar dalam Agama Islam

7 Dosa Besar
1. Mempersekutukan Allah (Syirik)
2. Sihir
3. Membunuh
4. Makan harta riba
5. Makan harta anak yatim
6. Lari dari medan perang (Jihad)
7. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
17 Dosa Besar
Pertama, 4 macam ada di hati :
1. Syirik
2. Terus-menerus melakukan kedurhakaan
3. Putus asa dari rahmat Allah
4. Merasa aman dari murka Allah
Kedua, 4 macam ada di lidah :
1. Kesaksian palsu
2. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
3. Sumpah palsu
4. Sihir (mengucapkan mantra-mantra Sihir)
Ketiga, 3 macam ada di perut :
1. Minum khamar
2. Makan harta anak yatim secara zalim
3. Memakan riba
Keempat, 2 macam di kemaluan :
1. Zina
2. Homoseks
Kelima, 2 macam ada di tangan :
1. Membunuh
2. Mencuri
Keenam, 1 macam ada di kaki :
1. Melarikan diri dari medan perang (Jihad)
Ketujuh, 1 macam ada di seluruh badan :
1. Durhaka kepada orang tua
70 Dosa Besar atau Kaba’ir dalam Islam adalah sebagai berikut :
1. Menyekutukan Allah atau Syirik
2. Membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam islam
3. Melakukan sihir
4. Meninggalkan shalat wajib
5. Tidak mengeluarkan zakat
6. Tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan tanpa alasan yang kuat
7. Tidak mengerjakan Haji walaupun mampu
8. Derhaka kepada orang tua
9. Memutuskan hubungan silaturahmi
10. Berzina
11. Melakukan Sodomi atau Homoseksual
12. Memakan Riba
13. Memakan harta anak yatim
14. Mendustakan Allah dan rasul-Nya
15. Lari dari medan perang (Jihad)
16. Pemimpin yang penipu dan kejam
17. Sombong
18. Saksi palsu
19. Minum Khamr (Alkohol, Wine dan segala sesuatu yang memabukkan)
20. Berjudi (jangan suka taruhan dalam segala urusan dengan wang)
21. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
22. Menipu harta rampasan perang
23. Mencuri
24. Merompak
25. Sumpah Palsu (jangan suka terlalu mudah berbicara Demi Allah dalam berbagai urusan)
26. Berlaku Zalim (Menganiaya)
27. Pemungut cukai yang Zalim
28. Makan dari harta haram
29. Bunuh Diri
30. Berbohong
31. Hakim yang tidak adil
32. Memberi dan menerima rahsuah
33. Wanita yang menyerupai Lelaki dan sebaliknya
34. Membiarkan isteri, anaknya atau anggota keluarganya berbuat kemungkaran
35. Cina Buta (Menikahi wanita yang telah bercerai agar wanita tersebut nantinya akan kembali menikah dengan suaminya terdahulu)
36. Tidak melindungi pakaian dan tubuhnya dari terkena hadas kecil seperti air kencing atau kotoran
37. Riya' (Suka pamer ketika berbuat baik karena mengharap pujian)
38. Ulama yang memiliki ilmu namun tidak mahu mengamalkan ilmunya tersebut untuk orang lain
39. Berkhianat
40. Mengungkit-ungkit pemberian
41. Mengingkari takdir Allah
42. Mencari-cari kesalahan orang lain
43. Menyebarkan Fitnah
44. Mengutuk umat islam
45. Mengingkari janji
46. Percaya kepada sihir dan nujum (termasuk zodiak)
47. Derhaka kepada suami
48. Membuat patung (membuat patung disini maksudnya kalau patung itu untuk disembah atau dipuja sebagai perbuatan syirik)
49. Menamparkan pipi dan meratap jika terkena musibah
50. Menggangu orang lain
51. Berbuat Zalim terhadap yg lemah
52. Menggangu Tetangga
53. Menyakiti dan memaki orang Islam
54. Derhaka kepada hamba Allah dan menggangap dirinya baik
55. Memakai pakaian dengan melabuhkan pakaiannya ke tanah
56. Lelaki yang memakai Sutera dan Emas
57. Hamba yang lari dari tuannya
58. Sembelihan untuk selain Allah (misal : sembelihan untuk upacara pemujaan)
59. Seseorang yang mengaku bahwa dia itu adalah ayahnya namun dia tahu bahwa itu tidak benar
60. Berdebat dan bermusuhan
61. Enggan memberikan kelebihan air
62. Mengurangi timbangan
63. Merasa aman dari kemurkaan Allah
64. Putus asa dari rahmat Allah (no 63 dan no 64 adalah sifat yang berlawanan namun dimurkai Allah. Hendaknya kita ambil jalan tengah, karena rasulullah menyukai jalan tengah.)
65. Meninggalkan solat berjemaah di masjid tanpa alasan yang kuat (kaum hawa tidak diwajibkan shalat berjamaah di mesjid)
66. Meninggalkan Sholat Jum’at tanpa alasan yang kuat (hati-hati bagi yang pernah meninggalkan shalat jumat, dalam hadits nabi tidak shalat jumat 3x berturut-turut dianggap keluar dari agama islam)
67. Merebut hak warisan yang bukan miliknya
68. Menipu
69. Mengintip rahasia dan membuka rahasia orang lain (terutama rahasia orang mukmin)
70. Mencela nabi dan para sahabat beliau

No comments:

Post a Comment