Sunday, October 18, 2009

my lovely state....... hidup perlis!!!!!

Negeri Perlis Indera Kayangan merupakan negeri yang terkecil di Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Ia terletak di utara Semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Thailand di utaranya (lihat peta).

Pada tahun 2000, jumlah penduduknya dianggarkan seramai 198,335 orang. Pembahagian etnik: Melayu (166,200 atau 78%), Cina (24,000 atau 17%), India (3,700), lain-lain (5,400), bumiputera lain (600).

Perlis terdiri daripada enam jajahan iaitu :-

Bandar-bandar utama di Perlis termasuk Arau, Kangar, Kuala Perlis dan Padang Besar. Pekan-pekan kecil pula termasuk Beseri, Kuala Sanglang, Mata Ayer, Pauh dan Simpang Empat.Perlis terdiri daripada enam jajahan iaitu :-

* Arau
* Kaki Bukit
* Kangar
* Kuala Perlis
* Padang Besar
* Simpang Empat

Bandar-bandar utama di Perlis termasuk Arau, Kangar, Kuala Perlis dan Padang Besar. Pekan-pekan kecil pula termasuk Beseri, Kuala Sanglang, Mata Ayer, Pauh dan Simpang Empat.

No comments:

Post a Comment